a posteriori

na základě zkušeností…

prometheusFibeus Prométheus

Robustní řešení pro střední a velké advokátní kanceláře a inkasní společnosti, které se zabývají správou pohledávek na vlastní a cizí účet. Zahrnuje podporu pro mimosoudní, soudní a vykonávací řízení, řízení workflow, elektronickou komunikaci s justicí a externími subjekty, komplexní účetní modul, dokument management, spisovou službu, podporu call centra a další komponenty. Více...

eposKonzultace

Pomáháme advokátním kancelářím a správcům pohledávek dosáhnout jistoty, že činnosti probíhají s dodržením všech pravidel a maximálně efektivně. Řešíme s nimi otázky jako optimalizace procesů, přípravu na nasazení informačních systémů, rozhodování o případném outsourcingu, zajištění plného souladu s předpisy (compliance) nebo business continuity management. Více...

iustimeFibeus Iustime

Velmi snadno ovladatelné řešení pro advokátní kanceláře všech velikostí. Ve své základní podobě pokrývá vedení spisů, práci s dokumenty, intuitivní vyhledávání, hlídání termínů a registraci času odpracovaného na různých případech, včetně sazeb a přípravy pro fakturaci. Uživatelé si nemusí instalovat nový software, stačí jim pouze internetový prohlížeč. Více...

isirPartner se znalostí oboru

Naše systémy spravují více než 3.6 milionů případů, pracujeme pro největší organizace působící na českém trhu i pro desítky menších inkasních agentur a advokátních kanceláří. Stavíme na spojení tří základních kompetencí – detailní znalost problematiky správy pohledávek a advokátní práce, expertiza v oblasti procesů a zavádění změn a perfektní zvládnutí informačních technologií. Více...

Technologické služby

Naši experti podporují zákazníky v nejrůznějších oblastech od dodávek a nasazení informačních systémů přes jejich provozování až po úpravy na míru a konzultace. Nevíte, jak snadné nebo obtížné bude zpracování dávky pohledávek v určitém formátu? Chcete automatizovat některé činnosti a procesy? Působí vám problémy, že jsou údaje o případech uloženy v různých systémech? Více...

Kontakty

a posteriori.cz s.r.o.
Na Týnici 95, 252 17 Chýnice
Tel:
Email:

Pro správce pohledávek

 • Je pro vás příliš obtížné zajistit, že všichni vaši podřízení dodrží termíny a zvládnou své úkoly včas?
 • Máte problémy se strukturou dluhů pocházejících ze složitějších produktů a jejich korektního výpočtu, včetně výpočtu příslušenství?
 • Je manuální zpracování agend nebo zadávání do účetního systému málo efektivní?
 • Pomohlo by Vám efektivnější a rychlejší dávkové zpracování velkých objemů dat a případů?
 • Pomohl by vám snadný přístup k úplné historii spisu?
 • Dokážete objektivně změřit, kdo z vašeho personálu odvádí nejvíce práce a kdo je naopak nejméně výkonný?

Potom řešíte stejné nebo podobné problémy, s jakými pomáháme našim zákazníkům. Patříme k nejzkušenějším dodavatelům na českém trhu, pracujeme pro inkasní agentury všech velikostí. Své pohledávky spravují pomocí našich řešení i největší banky, pojišťovny, telekomunikační operátoři a další organizace.

Nabízíme poradenství i technologické konzultace. Jsme partnerem i pro ty, kdo chtějí zlepšit své fungování nebo vyřešit konkrétní problémy související se správou pohledávek (organizační, procesní či technologické), ale dosud nedokážou formulovat přesnější zadání. Více zde.

Nabízíme produkty od začátku cíleně vyvíjené pro potřeby správců pohledávek v České republice a které jsou de facto odvětvovým standardem.

V případě zájmu o nezávaznou úvodní schůzku nás kontaktujte.

Pro advokáty

 • Je pro vás příliš namáhavé udržet přehled o všech případech jen na základě excelových tabulek?
 • Dělá vám hlavu, že by mohl být omylem minut důležitý termín?
 • Stává se občas, že někdo ve vaší kanceláři pracuje zadarmo kvůli nepořádné evidenci čas stráveného na případech?
 • Nechce se vám ztrácet čas hledáním spisů?
 • Je pro vás důležité mít přístup ke všem spisům odkudkoliv – třeba i od soudu či kanceláře zákazníka?
 • Obtěžuje vás nejprve vytvářet dokument a pak jej teprve vkládat do spisu, případně další „drobná“ nepohodlí?
 • Patříte k těm, kdo nemají chuť ztrácet čas informačními technologiemi?

Potom řešíte stejné nebo podobné problémy, s jakými pomáháme našim zákazníkům i my. Pohybujeme se v advokátní branži již sedm let, zažili jsme 6 ministrů spravedlnosti a 15 novel soudního řádu nebo souvisejících předpisů. Víme, s jakými potížemi se právníci setkávají, jaké jsou na ně kladeny nároky a mnohokrát jsme doložili, že jim umíme účinně pomoci.

Nabízíme poradenství i technologické konzultace. Jsme partnerem i pro ty, kdo chtějí zlepšit své fungování nebo vyřešit konkrétní problémy (organizační, procesní či technologické), ale dosud nedokážou formulovat přesnější zadání. Více zde.

Nabízíme produkty od začátku cíleně vyvíjené pro potřeby advokátních kanceláří. Více zde.

V případě zájmu o nezávaznou úvodní schůzku nás kontaktujte.

Komplexní správa pohledávek

Robustní řešení pro střední a velké advokátní kanceláře a inkasní společnosti, které se zabývají správou pohledávek na vlastní a cizí účet.

Zahrnuje podporu pro mimosoudní, soudní a vykonávací řízení, řízení workflow, elektronickou komunikaci s justicí a externími subjekty, komplexní účetní modul, dokument management, spisovou službu, podporu Call Centra a další komponenty pro efektivní operativní a manažerské řízení, přičemž řada rutinních agend je plně automatizována.

Klíčové rysy řešení:

 • Pokrytí celého životního cyklu pohledávky v mimosoudním, soudním i exekučním řízení
 • Správa pohledávek vůči retailovým i korporátním klientům
 • Správa pohledávek podle typu produktu, typu smlouvy a řady dalších specifických atributů
 • Vysoká rychlost a kapacita potřebná pro dávkové zpracování mnoha tisíc případů
 • Podpora relevantních technických a právních standardů
 • Intuitivní uživatelské rozhraní přístupné pomocí internetového prohlížeče
 • Podvojné účetnictví jako podrozvahová evidence, plně auditovatelná

Systém pro advokátní kanceláře

Společnost a posteriori.cz si dovoluje představit informační systém IusTime® pro advokátní kancelář. Jde o moderní, robustní informační systém řady FIBEUS, splňující řadu uživatelských požadavků, jež jsou na takový systém kladeny.

Řešení řady Fibeus komplexně pokrývají potřeby advokátních kanceláří, právních oddělení velkých společností i inkasních agentur na bezpečné a efektivní zpracování dat a dokumentů. Každá z komponent tohoto řešení je vytvořena na základě mnohaletého know-how z oblasti právních a finanční, může být customizována pro konkrétní požadavky klienta a poskytuje mu tak veškerý komfort pro optimální řešení jeho potřeb v oblasti právních agend.

Jsme připraveni nabídnout nejen systém samotný a jeho implementaci do prostředí vaší společnosti, ale naše společnost jej pro vás může provozovat formou služby (model „SAAS“), včetně zajištění komplexních služeb tisků a dopravy poštovních zásilek, vč. elektronických podání.

Při vývoji systému jsme byli vedeni třemi základními prioritami:

 • 1. Systém plně podporuje práci advokáta, koncipienta nebo zaměstnance kanceláře.
 • 2. Systém vede plně elektronickou spornou i nespornou spisovou agendu.
 • 3. Systém plně podporuje procesy a toky informací v AK a je základem pro manažerské rozhodování managementu kanceláře co do efektivity, rentability a dalších ukazatelů ve vztahu ke klientům a zaměstnancům kanceláře.

Ovládání systému je intuitivní, aniž by uživatel byl zatěžován nutností vyplňovat přemíru dat.

iustime hlavní okno

Obrázek 1: Hlavní okno aplikace

Jistota dodržení všech termínů

Lhůty pro odvolání, termíny předvolání a všechny ostatní termíny jsou sledovány automaticky. Systém je zadává do osobních plánovacích kalendářů jednotlivých advokátů a dalších pracovníků. Včas upozorňuje na blížící se termíny, aby se práce nemusela dělat na poslední chvíli. Řeší i zastupování v nepřítomnosti a případné upozorňování nadřízených. Podobně jsou pokryty i interní úkoly a programy – na nic se nezapomene a nic se nezpozdí jen kvůli opomenutí. Vedení advokátní kanceláře má centrální přehled o všech termínech a úkolech všech zaměstnanců.

iustime Zadání a editace úkolu

Obrázek 2: Zadání a editace úkolu s termínem

Lidé občas dělají chyby, ale se systémem IusTime nebudete závislí na jejich pečlivosti ani paměti. I samotné zadávání termínů do systému bude pod kontrolou. Rozlučte se s obavami, zda někdo z vašich kolegů na něco důležitého nezapomněl!

Vzorný pořádek ve spisech

Každý dokument bude zařazený do správného spisu. Nic se neztratí a nic nebude omylem vyhozeno (vždy je k dispozici plnohodnotná záloha). Kdykoliv a odkudkoliv můžete sáhnout do kteréhokoliv spisu, ke kterému máte oprávnění – stačí mít s sebou notebook nebo tablet. Zároveň máte jistotu, že do něj nenahlíží nikdo, kdo oprávnění nemá. Kvůli hledání nemusíte procházet šanony, ale prostě zadáte klíčové slovo nebo výraz použitý v dokumentu. Nově vytvářené dokumenty vznikají přímo ve správném spise, a s využitím správné šablony.

Toho všeho můžete dosáhnout, aniž byste věnovali řazení dokumentů více času než dosud. Nemusíte se ani učit novou technologii. Každý, kdo zvládne běžnou práci s Wordem a Excelem, bude v systému IusTime brzy jako doma. Usnadněte práci sobě i svým kolegům!

iustime Karta účastníků na spisu

Obrázek 3: Karta účastníků na spisu

Každá minuta práce se platí

Veškerý čas, který advokáti a další zaměstnanci tráví nad případy, je zaznamenáván. Systém kalkuluje odměny se zohledněním různých typů sazeb, smluv, slev apod. Nikdy se nic nezapomene vyfakturovat. Je snadno vidět, kteří klienti jsou ziskoví a pro které se pracuje se ztrátou. Stejně snadné je podívat se, kolik pro kancelář vydělal který advokát a kolik k tomu potřeboval hodin. Už dlouho před koncem měsíce je možné odhadnout, kolik bude za období fakturováno. Systém zařídí i vystavení faktur nebo připraví data pro účetní systém.

Se systémem IusTime takového stavu dosáhnete, aniž byste věnovali více hodin administrativě nebo se učili účetnictví. Stačí zadávat údaje podle pokynů rozhraní, ve kterém zorientuje i méně zkušený uživatel. Počítejte každou chvíli, kterou odpracujete!

iustime Příprava daňového dokladu ad hoc

Obrázek 4: Příprava daňového dokladu ad hoc

Propojení na systémy řady fibeus

IusTime disponuje propojením na tři další systémy řady FIBEUS:

fibeus iustime hermes

Datové schránky: Řešení pro efektivní komunikaci se systémem Datových schránek MV, jejich zpracováni, archivaci a automatizovanou komunikaci s ostatními systému řady FIBEUS. Zajišťuje lustraci příchozích DZ oproti případům v systému Prométheus nebo IusTime.

fibeus iustime isir

Správa dat insolvenčního rejstříku: Systém monitorující na denní bázi Insolvenční rejstřík MSp a poskytující plnou datovou podporu systémům řady FIBEUS pro jejich agendu. Poskytuje data i externím aplikacím prostřednictvím webových služeb.

fibeus iustime dopis online

Službu pro aplikace řady FIBEUS Prométheus nebo IusTime, která nabízí možnost hromadného i individuálního odeslání listovních zásilek elektronicky prostřednictvím webové služby DOPIS ONLINE České Pošty:

 • 1. Listovní zásilka obyčejně
 • 2. Listovní zásilka doporučeně
 • 3. Listovní zásilka doporučeně s dodejkou
 • 4. Listovní zásilka doporučeně do vlastních rukou adresáta
 • 5. Listovní zásilka doporučeně výhradně do vlastních rukou adresáta

Dokumenty lze odesílat přímo ze spisu.

Elektronický spis – základ evidence

Účelem e-spisu je mít veškeré relevantní informace k danému případu (či skupině případů) nebo smlouvě v případě nesporné agendy pohromadě. Koncentrace všech potřebných informací nutných k rozhodnutí o stanovení postupu v dané věci tak zahrnuje nejen informace o samotném klientovi a ostatních účastnících, ale veškerou historii, dokumentaci, úkoly a termíny, odkazy na judikáty, evidenci času a nákladů, atd.

Spis je zakládán pomocí průvodce, který usnadňuje jeho založení. Průvodce poskytuje dotaz službou ARES pro bezchybné založení subjektu, případně výběr ze stávajícího registru, pokud jde o další smlouvu nebo kauzu klienta. Klíčovou fází zakládání spisu je určení způsobu odměňování, k dispozici je několik modelů a jejich kombinací.

Spis pracuje s kartami, které poskytují informace o datech a činnostech spojených s daným případem nebo službou. Funkce dostupné uživateli jsou nabízeny prostřednictvím toolbaru, který sdružuje vždy pouze funkce potřebné v dané agendě.

Na kartě Status je zobrazena kompletní historie spisu, přičemž zápisy do historie vkládá jednak systém automaticky (např. při vytvoření dokumentu), jednak uživatel zápisem poznámky.

Na kartě Dokument a pošta jsou dokumentu patřící do spisu. Tyto jsou jednak interní, generované, jednak externí, došlé od externích subjektů (soudy, protistrany a jejich advokáti, klienti, exekutoři, insolvenční správci, apod.). U každého dokumentu je indikováno, zda je k dispozici originál a kde je uložen, a základní data k němu vztažená. Dokumenty typu MS Word lze ze spisu přímo editovat a ukládat zpět, případně přímo ze spisu převádět na PDF. Dokumenty nebo skupiny dokumentů lze ze spisu odesílat vybraným přepravním kanálem, tj. datovou schránkou, e-mailem, klasickou listovní zásilkou via DopisOnLine, nebo po vytištění jako listovní zásilku.

Na kartě Úkoly jsou uvedeny úkoly a termíny jednání patřící do spisu. Úkoly mají jednoduché vlastní workflow, zahrnující stavy úkolu do jeho konečného splnění. Každý úkol může být založen s interním termínem, který plní funkci avíza. Každý úkol má plnou historii pro případnou kontrolu jeho plnění v čase.

Karta Deník spisu je primární evidencí času spotřebovaného k danému případu, smlouvě či kauze. Umožňuje evidovat čas i počet úkonů a slouží tak managementu kanceláře pro kontrolu a vyhodnocování efektivity práce jednotlivých uživatelů – vlastníků spisu, dále slouží pro přípravu primárních podkladů pro fakturaci klientům. Výstupem této evidence jsou Timesheety jednotlivých uživatelů.

Bezpečnost

Systém podporuje „Role“ a „práva“ pro každého jednotlivého uživatele, nebo skupinová práva. Do systému je možný vzdálený přístup přes Internet nebo VPN. Zápisy do systému jsou logovány, stejně jako změny i storna položek ve vybraných úložištích systému (uživatel a datové, časové razítko). Systém provádí automatická záloha dat i žurnálu.

Technické řešení

Informační systém IusTime je vystavěn na základech objektové databázové platformy IRIS od společnosti InterSystems©. IRIS obsahuje postrelační databázový server, webový server s podporou server-side scriptingu a vlastní implementaci techniky AJAX pro vývoj moderních interaktivních webových aplikací (široká podpora XML i na úrovni samotné databáze, podpora pro webové služby, apod.). Díky všem těmto aspektům jsou naše aplikace centralizované s možností bezproblémových vzdálených přístupů pro uživatele.

Správa datových schránek

Řešení pro efektivní správu jedné nebo více datových schránek, automatické třídění došlých zpráv, jejich zpracování a archivaci. Hermes automatizuje také odesílání datových zpráv a poskytuje služby e-podatelny pro systémy Prometheus a IusTime.

Klíčové rysy a funkce jsou:

 • Hromadné zpracování zpráv ze systému datových schránek
 • Evidence odeslaných a přijatých zpráv, včetně „elektronické obálky“ s podpisem a časovým razítkem i včetně doručenky
 • Automatické třídění zpráv, včetně přiřazování ke spisům
 • Hromadné odesílání zpráv
 • Správa neomezeného počtu datových schránek
 • Vyhledávání v seznamu datových schránek podle parametrů
 • Široké možnosti řízení přístupů podle osob, rolí a informací o datové schránce či datové zprávě (např. právo nahlížet do přiložených dokumentů)

Manažerská nadstavba systému Prométheus

Moderní technologie, které automaticky vyhledávají ve zdánlivě nepřehledných zdrojích dat a skládají z nich snadno uchopitelné informace a přehledy (business intelligence), jsou díky produktu Fibeus DeepSee dostupné i menším kancelářím. Tento produkt provádí analýzy dat v reálném čase a umožňuje rychlé přijímání rozhodnutí založených na skutečné znalosti faktů a trendů.

Nejčastěji je využíván pro:

 • Zjišťování statistických údajů nad velkými balíky pohledávek (např. pro přesné vyčíslení rizik nebo rozhodování, kolik je možné za určitý balík zaplatit
 • Zjišťování statistických údajů nad zaměstnanci (např. pro odměňování)
 • Plánování potřebné lidské kapacity v čase (např. pro rozhodnutí, ve kterém termínu podat která podání)

Je ale možné vytvořit v zásadě jakýkoliv jiný přehled, report či analýzu nad daty o případech, klientech, zaměstnancích, obchodních partnerech apod.

Systém pro manažerský a finanční reporting

Toto řešení provádí denní konsolidaci z předdefinovaných zdrojů a umožňuje rychlé vytváření standardizovaných reportů pro potřeby managementu a obchodníků, nebo pro operativní řízení.

Nejčastěji je využíván pro:

 • Finanční statistiky ke dni, za období
 • Provozní reporty dle klíčových metrik
 • Průvodce vytvářením nových reportů i bez hlubší znalosti SQL
 • Reporty do připravených šablon v Excelu, nebo CSV

Správa dat insolvenčního rejstříku

Systém pro automatický monitoring Insolvenčního rejstříku ministerstva spravedlnosti. Při zavedení pohledávky probíhá kontrola, zda dlužník není v insolvenčním rejstříku veden, a pokud ano, jsou iniciovány potřebné procesy. Dále systém provádí každodenní kontrolu nových událostí v insolvenčním rejstříku, přiřazuje je k vedeným pohledávkám, upozorňuje uživatele a navrhuje zahájení odpovídajících procesů. Při společném nasazení se systémem Fibeus Prometheus tak dává jistotu, že žádná událost nezůstane opomenuta a nedojde k minutí lhůt pro právní kroky.

Z klíčových rysů a funkcí je možné uvést:

 • Hromadné zpracování událostí z portálu JUSTICE k tvorbě lokální kopie insolvenčního rejstříku
 • Lustrace subjektů pro Fibeus Prométheus, Fibeus IusTime
 • Přehled agend, událostí a řízení
 • Poskytování dat i dalším externím aplikacím prostřednictvím webových služeb

Komunikace s elektronickými podatelnami

Systém umožňující efektivní a přehlednou komunikaci advokátů či správců pohledávek s elektronickými podatelnami orgánů veřejné moci. Poskytuje rozsáhlé nástroje pro realizaci hromadných podání a pokrývá jak automatizované vytváření a odesílání zpráv, tak jejich přijímání a třídění.

Z klíčových rysů a funkcí vybíráme:

 • Hromadné zpracování podání ze systému Fibeus Prometheus i jiných informačních systémů
 • Odesílání a přijímání zásilek ze systému CEPR (centrální elektronický platební rozkaz)
 • Evidenci a archivaci přijatých zásilek
 • Podpora neomezeného počtu advokátů či jiných uživatelů
 • Vytváření protokolů a statistik

Podpora práce externích zástupců

Produkt určený pro ty, kdo využívají sítě zástupců a partnerů, a chtějí si udržet plný přehled o postupu v jednotlivých případech, a plnou kontrolu nad situací.

Tato nadstavba nad systémem Prometheus podporuje správu případů předaných externí síti, oběh dokumentů (workflow), inkaso a další podpůrné agendy. Externí zástupci získávají přístup k těm informacím, které potřebují ke své práci a mohou se aktivně zapojit do vybraných procesů.

Klíčové rysy a funkce zahrnují, mimo jiné:

 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • Uživatelům stačí internetový prohlížeč (mohou přistupovat z jakéhokoliv zařízení)
 • Podpora relevantních technických a právních standardů
 • Možnost zahrnout neomezený počet externích zástupců
 • Rozsáhlé možnosti odstupňování přístupových a schvalovacích práv

Převzetí plné odpovědnosti za provoz systému

Uspořádání Fibeus365 je určeno těm, kdo nechtějí investovat do pořizování serverů a kdo se nechtějí o informační systémy starat (údržba, pravidelné zálohování dat, preventivní kontroly, řízení datové kapacity, správa databází a operačního prostředí, obrana proti hackerským útokům apod.).

Všechny produkty společnosti a posteriori.cz mohou být provozovány z bezpečného datového centra takovým způsobem, že zákazník se stará pouze o své koncové stanice (notebooky, tablety, smartphony). Veškeré činnosti potřebné pro správný, spolehlivý a bezpečný provoz systémů zajišťujeme my.

Služby

Zkušenosti, nejlepší praktiky a technologické dovednosti

Kromě dodávek produktů poskytujeme i veškeré služby potřebné k tomu, aby kancelář zákazníka fungovala efektivně a spolehlivě, a poskytujeme i služby potřebné k bezproblémovému zvládnutí konkrétních situací (např. převzetí většího balíku pohledávek v nestandardním formátu). Pomáháme zákazníkům vybrat optimální technologické nástroje a plně využít jejich potenciál.

Pomáháme advokátním kancelářím a správcům pohledávek dosáhnout jistoty, že činnosti probíhají správně, rozumně a s maximální efektivitou. Z desítek situací, se kterými se na nás zákazníci obracejí, vyjímáme následující:

 • Převzetí balíku pohledávek – banka nebo jiný vlastník pohledávek provádí připisování úroků podle svých interních, zákazník ale potřebuje jistotu plného souladu s předpisy, případně přepočítání úročení.
 • Optimalizace procesů – zákazník chce dosáhnout stejných výsledků s menším počtem kroků, menším počtem lidí, rychleji, s nižšími náklady, nižší chybovostí apod., případně chce získat jasnější přehled o stavu jednotlivých případů či třeba výkonnosti pracovníků.
 • Audit externích partnerů – zákazník potřebuje prověřit, zda jeho partneři mají nejen dobrou vůli, ale také dostatečně bezpečné informační systémy, zda fungují podle správných pravidel, zda dokážou předávat informace bezpečně a ve správných formátech apod.
 • Rozhodování o outsourcingu – zákazník uvažuje o tom, že by některé činnosti (např. provoz informačního systému) předal dodavateli a potřebuje k tomuto rozhodnutí přesné podklady, kalkulace, znalost všech rizik apod.
 • Business Continuity Management – zákazník chce jistotu, že v případě jakékoliv události nepřijde nenávratně o cenná data (a nedojde ani k jejich úniku) a že bude možné velmi rychle obnovit práci. K tomu potřebuje zavést správná pravidla a instalovat správnou technologickou infrastrukturu.

Ale pomáháme i v řadě dalších situací. Máme za sebou i úspěšný projekt kompletního návrhu inkasní agentury na zelené louce.

Advokáti a správci pohledávek chtějí většinou dělat svou práci a nikoliv zabředávat do složitých technologických záležitostí, jako jsou datové formáty či architektura informačních systémů. Stává se ale, že právě takové technikálie komplikují nebo znemožňují běžnou činnost, případně „jen“ brání jejímu zefektivnění. Proto tu jsou naši technologičtí konzultanti.

Zákazníci se na nás obracejí s desítkami nejrůznějších problémů, z nichž vyjímáme následující.

 • Důležitá data jsou uložena v různých informačních systémech, přičemž mezi nimi existují rozpory a nekonsistence (Ve kterém systému jsou data aktuální? Jak neztrácet čas ověřováním správnosti? Je možné vyhnout se zbytečné manuální práci?)
 • Výběrová řízení na odkup pohledávek. Pokud se chce firma o převzetí pohledávek ucházet, potřebuje jistotu, že je dostane ve formátu, který dokáže snadno a automaticky zpracovat. Bude možné přizpůsobit informační systém? S jakými náklady je zapotřebí počítat?
 • Automatizace činností a procesů. Vyplatí se ten nebo onen proces automatizovat? S jakými náklady je zapotřebí počítat? Jaká jsou rizika? Je vhodnější jít cestou rozšíření stávajícího systému nebo nasadit nový?
 • Příprava na nasazení informačního systému. Které činnosti je zapotřebí pokrýt? S jakými komplikacemi počítat? Jak vše správně naplánovat a řídit? Jaká eliminovat riziko, že projekt nebude dokončen včas? Jakou podporu budou potřebovat uživatelé?
 • Řešení všech těchto případů vyžadují znalost různých technologií a specifických IT oborů. Právě tuto znalost naši technologičtí konzultanti zasazují do kontextu konkrétní advokátní kanceláře či konkrétního správce pohledávek.

Nabízíme produkty, které jsou od samého začátku cíleně vyvíjeny pro advokátní kanceláře nebo pro správce pohledávek. Spolu s těmito produkty zajišťujeme i potřebné služby, a to zejména:

 • Úvodní konzultace, pomoc s definicí zadání atd.
 • Vlastní nasazení řešení
 • Integrace do prostředí zákazníka (automatizovaná komunikace se stávajícími informačními systémy apod.)
 • Nastavení systému, jeho přizpůsobení a případně rozšíření o další funkce
 • Školení uživatelů
 • Podpora uživatelů

Tam, kde je to zapotřebí, přebíráme odpovědnost za celý provoz. Zákazník pečuje jen o notebooky a tablety svých zaměstnanců a připojení k internetu, vše ostatní je na nás.

Naše produkty jsou vysoce nastavitelné a mají modulární strukturu. Přesto se občas setkáváme s požadavkem, který je natolik speciální, že jej běžné funkce systémů nepokrývají. Protože máme nad svými produkty plnou kontrolu a protože disponujeme vlastním vývojovým týmem, jsme v takových případech schopni provést přizpůsobení na míru.

To může znamenat mimo jiné:

 • Vývoj rozhraní ke speciální aplikaci vyvinuté pro zákazníka na míru
 • Úpravu uživatelských obrazovek podle zvyklostí konkrétních uživatelů
 • Vytváření nových funkcí, jako např. automatické skenování dokumentů nebo připojování elektronického podpisu ke všem dokumentům v adresáři jediným kliknutím

…a další

V některých případech takto přizpůsobujeme i informační systémy třetích stran.

Pokud se nechcete zdržovat nutnou údržbou informačních systémů, operačních systémů a serverů, můžete využít naši nabídku převzetí kompletní odpovědnosti za jejich provoz v rámci služby Fibeus365.

To zahrnuje:

 • Hosting v bezpečném datovém centru
 • Údržba informačního systému,
 • Profylaxi (pravidelné preventivní prohlídky)
 • Pravidelné zálohování dat
 • Řešení otázek informační bezpečnosti
 • Školení a podporu uživatelů

Na straně zákazníka pak stačí zajistit koncové zařízení a připojení k internetu. Služba Fibeus365 je výhodná i tím, že se zákazník vyhne úvodní investici – nemusí pořizovat servery ani operační systémy, prostě své lidi připojí a může začít pracovat na základě pravidelného měsíčního poplatku.

Úspěch založený na spokojenosti zákazníka

Jsme připraveni investovat čas a úsilí do toho, abychom porozuměli vaší konkrétní situaci a mohli využít své znalosti k jejímu řešení. Jednoznačně usilujeme a dáváme přednost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, přičemž máme na paměti jediné – všechny služby musí vést k jedinému cíli, a tím je oboustranná spokojenost.

Proč si advokáti a správci pohledávek vybírají právě nás?

Co o nás naši zákazníci říkají? V čem vidí klíčové výhody spolupráce s námi?

 • Nabízíme práci konzultantů s dovednostmi a znalostmi potřebnými k řešení komplexních obchodních a technologických úloh.
 • Náš přístup je založena na bohatých zkušenostech z domácích i zahraničních projektů.
 • Máme detailní znalost místního obchodního a regulatorního prostředí.
 • Disponujeme všemi potřebnými technologickými kompetencemi a můžeme se opřít o partnerství s velkými mezinárodními korporacemi.
 • S důkladnou znalostí finanční a právní oblasti jsme schopni zajistit společně s partnery vhodné lidi, dovednosti, aliance a technologie.

Profil společnosti

Společnost a posteriori.cz se již od svého založení v roce 2007 cíleně zaměřuje na produkty a služby pro advokáty a správce pohledávek. V současné době naše systémy spravují asi dva miliony případů, pracujeme pro největší organizace působící na českém trhu i pro desítky menších inkasních agentur a advokátních kanceláří.

Náš přístup je vyjádřen již v samotném názvu („aposteriorní“ znamená „založený na předchozí zkušenosti“). Neprosazujeme něco, co bychom vymysleli za stolem, ale stavíme na reálných zkušenostech z mnoha let práce pro organizace všech velikostí. Pozitivní zkušenosti i dílčí cenná ponaučení, která jsme získali, jsou vtělena do našich produktů a jsou k dispozici i prostřednictvím našich služeb.

 • Dobře známe specifika správy pohledávek a advokátní práce
 • Jsme specialisté na procesní řízení a zavádění změn
 • Jsme technologická firma a dodavatel informačních systémů

Lidé

Naši konzultanti, analytici a vývojáři se podíleli na celé řadě projektů v České republice, ale na také na Slovensku, v Rumunsku, Francii a Rusku. Jejich specializace pokrývají znalost sektorů, pro něž pracujeme, otázky procesního řízení, řízení projektů i zavádění změn a pochopitelně také nejrůznější technologické záležitosti.

Naše kompetence

a posteriori.cz spojuje relativně hlubokou znalost tří oblastí, kvůli kterým je jindy třeba kontaktovat experty z různých firem:

 • Specifika činnosti našich zákazníků
 • Řízení procesů a zavádění změn
 • Informační technologie

Dobře známe specifika správy pohledávek a advokátní práce

Naše znalosti pokrývají nejen vlastní proces správy pohledávek, ale dodáváme také schopnost analyzovat jak vznikly (včetně složitých úvěrových produktů), správně počítat úročení (i tam, kde systémy bank dochází k různým výsledkům), připravit podklady k žalobě, řídit hromadné vymáhání, identifikovat kritická místa procesu, analyzovat riziko nedobytnosti a další potřebné činnosti.

Máme i potřebné znalosti práce advokátních kanceláří, ať už se jedná o obecné advokáty či specialisty na trestní právo, rodinné právo, ochranu duševního vlastnictví a další oblasti. Víme, jak advokáti počítají či nepočítají strávený čas, jak shromažďují podklady pro fakturaci, vyhledávají v dokumentech, úkolují své podřízené, komunikují se soudy, pracují se spisy atd.

Opíráme se o zkušenosti z desítky projektů pro inkasní agentury, advokátní kanceláře a další organizace, které řeší správu pohledávek. Mezi našimi zákazníky jsou i největší banky, pojišťovny, telekomunikační operátoři a dopravní podniky. Jsme ale hrdí na to, že dokážeme poskytnout prvotřídní služby i kancelářím o několika zaměstnancích.

Jsme specialisté na procesní řízení a zavádění změn

Nestačí dělat správné věci, je zapotřebí dělat je správně. Pomáháme těm, kdo chtějí přejít od zaběhlých sledů činností k přehledným a jasně řízeným procesům, dát jim maximálně efektivní podobu, automatizovat rutinní činnosti náchylné k lidské chybě a a pochopitelně také pomoci zaměstnancům, aby si nové uspořádání rychle osvojili. Dáváme manažerům jistotu, že vše probíhá správně, včas a že nikde neutíkají peníze.

Opíráme se při tom o zkušenosti z projektů i z různě složitých organizací, kde naši lidé působili na manažerských pozicích.

Jsme technologická firma a dodavatel informačních systémů

Dokážeme zaručit perfektní zvládnutí odborných IT záležitostí a všeho potřebného k odbornému nasazení systémů. Disponujeme vlastním vývojovým týmem a pokrýváme celý životní cyklus od úvodní analýzy přes nasazení systému a podporu uživatelů až po vyhodnocení přínosů. Jsme schopni také převzít kompletní odpovědnost za provoz systému.

Stavíme na odborných znalostech jednotlivých technologických expertů, ale také na zkušenosti z více jak deseti let života IT firmy a mnohaletém působení v mezinárodní technologické korporaci.

Mise společnosti

Chceme svým zákazníkům pomáhat, aby dosáhli svých obchodních i strategických cílů využitím moderních informačních technologií a inovativních obchodních modelů. Budeme poskytovat zákazníkům kvalitní a profesionální konzultační služby a moderní spolehlivá technologická (IT) řešení.

Inspirace přírodou

I jediná kapka dokáže vychýlit rovnováhu celku. Snažíme se pochopit důležitost jednotlivých požadavků a očekávání, neboť jejich správná interpretace v konečném důsledku dává klíč k oboustranné spokojenosti. Cílem je harmonie. Snažíme se ji sami vytvářet … Snažíme se být její součástí.

Podepřeno životní zkušeností

A posteriori je latinské slovní spojení, které v kontextu označuje poznání „ze zkušenosti“. Aposteriorní poznání je tedy empirické poznání. Přírodní a společenské vědy jsou označovány za discipliny aposteriorní, na rozdíl od matematiky, logiky a praxeologie, které jsou označovány za odvětví apriorní.

Náš přístup

Náš přístup je aposteriorní v tom smyslu, že stavíme na reálných zkušenostech – pozitivních i negativních – které jsme získali při spolupráci se správci pohledávek a advokáty i v dalších organizacích, kde jsme během své kariéry působili. Díky tomu jsme schopni využívat technologie a procesní znalosti tak, aby vedly k řešení konkrétního problému konkrétního zákazníka.

Neposuzujeme úspěšnost služby nebo dodávky velikostí, ale spokojeností zákazníka s naší prací. Respektujeme orientaci a erudici zákazníka v jeho oblasti a společně s našimi zkušenostmi tak vytváříme řešení, která jednoznačně podporují jeho klíčové obchodní aktivity.

Technologie

a posteriori.cz vyvíjí vlastní řešení na databázové platformě IRIS od společnosti InterSystems©. Tyto technologie zaručují maximální bezpečnost, datovou konzistenci zajištěnou transakčním zpracováním, široké možnosti škálovatelnosti, otevřenost pro vzájemnou komunikaci s informačními systémy třetích stran a jednoduché použití tenkého klienta na straně uživatelů (zpravidla stačí webový prohlížeč).

Zároveň pracujeme s technologiemi společnosti Microsoft – tak, aby naši zákazníci mohli pracovat přímo v prostředí, na jaké jsou zvyklí (word, excel) a přitom se mohli těšit všem výhodám informačního systému (automatizace, vyhledávání ve spisech, přímá konverze do PDF/A a mnoho dalších).

O společnosti InterSystems

InterSystems Corporation s centrálou v americkém státu Massachusetts a pobočkami ve 22 zemích, patří mezi nejvýznamnější světové softwarové společnosti. InterSystems IRIS® je vysoce výkonná objektová databáze, která umožňuje rychlejší zpracování a rozšiřování aplikací. InterSystems Ensemble® je platforma pro rychlou integraci, která obohacuje aplikace o nové funkce a umožňuje jejich propojení. Více na www.InterSystems.com.

Projekt Generis

Projekt „Vývoj SW řešení pro vedení agendy notáře“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vývoj komplexního SW řešení pro vedení agendy notářů s obchodním názvem GENERIS, které plně pokryje potřeby notářských kanceláří. Jedná o oblast trhu se specifickými požadavky na podporu činností v podobě informačního systému.

Sdělení společnosti k projektu

V současné době probíhá soudní spor mezi společností a MPO ohledně proplacení části dotace ve výši cca 320 tisíc Kč, o kterou MPO dle názoru společnosti neoprávněně díky vlastní chybě v administraci projektu snížilo vyplacenou částku.