HOME

Fibeus Iustime

Velmi snadno ovladatelné řešení pro advokátní kanceláře všech velikostí. Ve své základní podobě pokrývá vedení spisů, práci s dokumenty, intuitivní vyhledávání, hlídání termínů a registraci času odpracovaného na různých případech, včetně sazeb a přípravy pro fakturaci. Uživatelé si nemusí instalovat nový software, stačí jim pouze internetový prohlížeč. Více…

Konzultace

Pomáháme advokátním kancelářím a správcům pohledávek dosáhnout jistoty, že činnosti probíhají s dodržením všech pravidel a maximálně efektivně. Řešíme s nimi otázky jako optimalizace procesů, přípravu na nasazení informačních systémů, rozhodování o případném outsourcingu, zajištění plného souladu s předpisy (compliance) nebo business continuity management. Více...

Fibeus Prométheus

Robustní řešení pro střední a velké advokátní kanceláře a inkasní společnosti, které se zabývají správou pohledávek na vlastní a cizí účet. Zahrnuje podporu pro mimosoudní, soudní a vykonávací řízení, řízení workflow, elektronickou komunikaci s justicí a externími subjekty, komplexní účetní modul, dokument management, spisovou službu, podporu call centra a další komponenty. Více.

Spolehlivý partner se znalostí oboru

Naše systémy spravují asi dva miliony případů, pracujeme pro největší organizace působící na českém trhu i pro desítky menších inkasních agentur a advokátních kanceláří. Stavíme na spojení tří základních kompetencí – detailní znalost problematiky správy pohledávek a advokátní práce, expertiza v oblasti procesů a zavádění změn a perfektní zvládnutí informačních technologií. Více…

Technologické služby

Naši experti podporují zákazníky v nejrůznějších oblastech od dodávek a nasazení informačních systémů přes jejich provozování až po úpravy na míru a konzultace. Nevíte, jak snadné nebo obtížné bude zpracování dávky pohledávek v určitém formátu? Chcete automatizovat některé činnosti a procesy? Působí vám problémy, že jsou údaje o případech uloženy v různých systémech? Více…

Kontakty

a posteriori.cz s.r.o., Na Týnici 95, 252 17 Chýnice, Tel: +420 220 514 352,
Email: email
Více zde…