Zvýšení limitu pro datovou zprávu na 20 MB

Ohledně objemu příloh datových zpráv existovaly problémy, které se týkaly limitu pro datovou zprávu, který je nyní 10 MB. Nová vyhláška zvyšuje maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky na dvojnásobek, tedy na 20 MB. Tato vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2016.

Všem uživatelům systému FIBEUS – Prométheus a FIBEUS – IusTime bude aktializován limit hlídající velikost příloh DZ zasílaných do aplikace FIBEUS – Hermés.