Technologické konzultace

Advokáti a správci pohledávek chtějí většinou dělat svou práci a nikoliv zabředávat do složitých technologických záležitostí, jako jsou datové formáty či architektura informačních systémů. Stává se ale, že právě takové „technikálie“ komplikují nebo znemožňují běžnou činnost, případně brání jejímu zefektivnění. Proto tu jsou naši technologičtí konzultanti.

Zákazníci se na nás obracejí s desítkami nejrůznějších problémů, z nichž vyjímáme následující.

  •  Důležitá data jsou uložena v různých informačních systémech, přičemž mezi nimi existují rozpory a nekonsistence (Ve kterém systému jsou data aktuální? Jak neztrácet čas ověřováním správnosti? Je možné vyhnout se zbytečné manuální práci?)
  • Výběrová řízení na odkup pohledávek. Pokud se chce firma o převzetí pohledávek ucházet, potřebuje jistotu, že je dostane ve formátu, který dokáže snadno a automaticky zpracovat. Bude možné přizpůsobit informační systém? S jakými náklady je zapotřebí počítat?
  • Automatizace činností a procesů. Vyplatí se ten nebo onen proces automatizovat? S jakými náklady je zapotřebí počítat? Jaká jsou rizika? Je vhodnější jít cestou rozšíření stávajícího systému nebo nasadit nový?
  • Příprava na nasazení informačního systému. Které činnosti je zapotřebí pokrýt? S jakými komplikacemi počítat? Jak vše správně naplánovat a řídit? Jaká eliminovat riziko, že projekt nebude dokončen včas? Jakou podporu budou potřebovat uživatelé?

Řešení všech těchto případů vyžadují znalost různých technologií a specifických IT oborů. Právě tuto znalost naši technologičtí konzultanti zasazují do kontextu konkrétní advokátní kanceláře či konkrétního správce pohledávek.