Dodávky IT produktů

Nabízíme produkty, které jsou od samého začátku cíleně vyvíjeny pro advokátní kanceláře nebo pro správce pohledávek. Spolu s těmito produkty zajišťujeme i potřebné služby, a to zejména následující.

  • Úvodní konzultace, pomoc s definicí zadání atd.,
  • Vlastní nasazení řešení.
  • Integrace do prostředí zákazníka (automatizovaná komunikace se stávajícími informačními systémy apod.).
  • Nastavení systému, jeho přizpůsobení a případné rozšíření o další funkce.
  • Školení uživatelů.
  • Podpora uživatelů.

Tam, kde je to zapotřebí, přebíráme odpovědnost za celý provoz. Zákazník pečuje jen o notebooky a tablety svých zaměstnanců a připojení k internetu, vše ostatní je na nás.