SLUŽBY

Zkušenosti, nejlepší praktiky a technologické dovednosti

Kromě dodávek produktů poskytujeme i veškeré služby potřebné k tomu, aby kancelář zákazníka fungovala efektivně a spolehlivě, a poskytujeme i služby potřebné k bezproblémovému zvládnutí konkrétních situací (např. převzetí většího balíku pohledávek v nestandardním formátu). Pomáháme zákazníkům vybrat optimální technologické nástroje a plně využít jejich potenciál.

Úspěch založený na spokojenosti zákazníka

Jsme připraveni investovat čas a úsilí do toho, abychom porozuměli vaší konkrétní situaci a mohli využít své znalosti k jejímu řešení. Jednoznačně usilujeme a dáváme přednost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky, přičemž máme na paměti jediné – všechny služby musí vést k jedinému cíli, a tím je oboustranná spokojenost.

Proč si advokáti a správci pohledávek vybírají právě nás?

Co o nás naši zákazníci říkají? V čem vidí klíčové výhody spolupráce s námi?

  • Nabízíme práci konzultantů s dovednostmi a znalostmi potřebnými k řešení komplexních obchodních a technologických úloh.
  • Náš přístup je založena na bohatých zkušenostech z domácích i zahraničních projektů.
  • Máme detailní znalost místního obchodního a regulatorního prostředí.
  • Disponujeme všemi potřebnými technologickými kompetencemi a můžeme se opřít o partnerství s velkými mezinárodními korporacemi.
  • S důkladnou znalostí finanční a právní oblasti jsme schopni zajistit společně s partnery vhodné lidi, dovednosti, aliance a technologie.