Fibeus Prométheus

Robustní řešení pro střední a velké advokátní kanceláře a inkasní společnosti, které se zabývají správou pohledávek na vlastní a cizí účet.

Zahrnuje podporu pro mimosoudní, soudní a vykonávací řízení, řízení workflow, elektronickou komunikaci s justicí a externími subjekty, komplexní účetní modul, dokument management, spisovou službu, podporu Call Centra a další komponenty pro efektivní operativní a manažerské řízení, přičemž řada rutinních agend je plně automatizována.

Zákazníci oceňují zejména následující rysy produktu.

  • Pokrytí celého životního cyklu pohledávky v mimosoudním, soudním i exekučním řízení.
  • Správa pohledávek vůči retailovým i korporátním klientům.
  • Správa pohledávek dle občanského i obchodního zákoníku, podle typu produktu, typu smlouvy a řady dalších specifických atributů.
  • Vysoká rychlost a kapacita potřebná pro dávkové zpracování mnoha tisíc případů.
  • Podpora relevantních technických a právních standardů.
  • Intuitivní uživatelské rozhraní přístupné pomocí internetového prohlížeče

 

 Ukázky z aplikace Prométheus: