Fibeus Isir

Správa dat insolvenčního rejstříku

Systém pro automatický monitoring Insolvenčního rejstříku ministerstva spravedlnosti. Při zavedení pohledávky probíhá kontrola, zda dlužník není v insolvenčním rejstříku veden, a pokud ano, jsou iniciovány potřebné procesy. Dále systém provádí každodenní kontrolu nových událostí v insolvenčním rejstříku, přiřazuje je k vedeným pohledávkám, upozorňuje uživatele a navrhuje zahájení odpovídajících procesů. Při společném nasazení se systémem Fibeus Prométheus tak dává jistotu, že žádná událost nezůstane opomenuta a nedojde k minutí lhůt pro právní kroky.

Z klíčových rysů a funkcí je možné uvést zejména tyto.

  • Hromadné zpracování událostí z portálu Justice k tvorbě lokální kopie insolvenčního rejstříku.
  • Lustrace subjektů oproti spisům vedeným v systému Fibeus Prométheus.
  • Přehled agend, událostí a řízení.
  • Poskytování dat i dalším externím aplikacím prostřednictvím webových služeb.

 

Ukázky z aplikace Isir: