Fibeus DeepSee

Manažerská nadstavba systému Prométheus

Moderní technologie, které automaticky vyhledávají ve zdánlivě nepřehledných zdrojích dat a skládají z nich snadno uchopitelné informace a přehledy (business intelligence), jsou díky produktu Fibeus DeepSee dostupné i menším kancelářím. Tento produkt provádí analýzy dat v reálném čase a umožňuje rychlé přijímání rozhodnutí založených na skutečné znalosti faktů a trendů.

Nejčastěji je využíván pro následující účely.

  • Zjišťování statistických údajů nad balíky pohledávek (např. pro přesné vyčíslení rizik nebo rozhodování, kolik je možné za určitý balík zaplatit).
  • Zjišťování statistických údajů nad zaměstnanci (např. pro odměňování).
  • Plánování potřebné lidské kapacity v čase (např. pro rozhodnutí, ve kterém termínu podat která podání).

Je ale možné vytvořit v zásadě jakýkoliv jiný přehled, report či analýzu nad daty o případech, klientech, zaměstnancích, obchodních partnerech apod.