PRODUKTY

Řešení řady FIBEUS komplexně pokrývají potřeby inkasních společností, advokátních kanceláří a právních oddělení velkých společností na bezpečné a efektivní zpracování dat a dokumentů. Každá z komponent tohoto řešení je vytvořena na základě mnohaletého know-how z oblasti právních a finanční, může být customizována pro konkrétní požadavky klienta a poskytuje mu tak veškerý komfort pro optimální řešení jeho potřeb v oblasti „soft“ a „hard collection“ a navazujících agend.

Každá z komponent může být nasazena samostatně, nicméně společně tvoří logický celek.

 

 

Skupina_produkty_small

Tyto produkty jsou připraveny na integraci s jakýmkoliv běžným ekonomickým systémem, systémem pro řízení lidských zdrojů, CRM a dalšími aplikacemi. Pokud je to zapotřebí, můžeme převzít veškerou péči o jejich provoz, včetně provozování z našeho bezpečného datového centra.

Pokrývají následující oblasti funkcí.

  • Workflow (řízení oběhu dokumentů).
  • Vedení elektronického spisu.
  • Komunikace (se systémem datových schránek, podatelnami atd.).
  • Hromadné operace.
  • Hlídání termínů.
  • Výpočty a algoritmy (např. úročení pohledávek).
  • Vytváření statistik, přehledů a dalších podkladů pro rozhodování a plánování.
  • Bezpečnost (řízení přístupů, šifrovaná komunikace atd.).