Případová studie: Nová inkasní agentura

Zákazník chtěl vybudovat novou inkasní agenturu a potřeboval jistotu, že vše bude od samého začátku fungovat správně. Chtěl se tak vyhnout zdlouhavé učící se fázi, která je pro některé nové firmy typická a která prodlužuje návratnost investice. Zákazník měl jasný názor na zaměření inkasní agentury, měl však jen hrubou představu, jak by tato agentura měla fungovat.

Konzultanti společnosti a posteriori.cz provedli následující činnosti:

Oponentura zadání. Důkladná kontrola zadání upozornila na některé nekonsistence a rizika a umožnila některé záležitosti hned na začátku lépe promyslet.

Návrh organizační struktury. Ta obsahovala počty pracovníků, náplně jejich práce, vymezení pravomocí a z toho vyplývající základní požadavky.

Nastavení procesů. Konzultanti definovali nejdůležitější procesy, navrhli jejich vstupy, výstupy, průběh, kritéria jejich výkonnosti apod.

Toky dokumentů. V této části projektu bylo jasně určeno, jaké dokumenty jsou potřebné pro řádný průběh procesů, kdo bude za jejich vytváření odpovědný a co budou obsahovat.

Návrh IT infrastruktury. Součástí projektu byla i analýza, jaké informační systémy bude nová inkasní agentura obsahovat, jaké mají být jejich funkce a jak má být řešen jejich provoz

Audit externích partnerů. Konzultanti ověřili, zda vybraní partneři nové agentury budou schopni dostát nárokům, zda jsou jejich informační systémy dostatečně odolné proti útokům a zda budou schopni výměny dat ve stanovených formátech.

V další fázi společnost a posteriori.cz dodala potřebné informační systémy a pomohla zavést připravené procesy a organizační strukturu.

Během pouhých čtyř měsíců od zahájení konzultačního projektu byla nová inkasní agentura plně funkční. Další měsíce ukázaly, že návrh byl správný a že agentura je schopna efektivně a spolehlivě fungovat.