Vize, mise, inspirace

Mise společnosti

Chceme svým zákazníkům pomáhat, aby dosáhli svých obchodních i strategických cílů využitím moderních informačních technologií a inovativních obchodních modelů. Budeme poskytovat zákazníkům kvalitní a profesionální konzultační služby a moderní spolehlivá technologická (IT) řešení.

Inspirace přírodou

I jediná kapka dokáže vychýlit rovnováhu celku. Snažíme se pochopit důležitost jednotlivých požadavků a očekávání, neboť jejich správná interpretace v konečném důsledku dává klíč k oboustranné spokojenosti. Cílem je harmonie. Snažíme se ji sami vytvářet … Snažíme se být její součástí.

Proč právě a posteriori

A posteriori je latinské slovní spojení, které v kontextu označuje poznání „ze zkušenosti“. Aposteriorní poznání je tedy empirické poznání. Přírodní a společenské vědy jsou označovány za disciplíny aposteriorní, na rozdíl od matematiky, logiky a praxeologie, které jsou označovány za odvětví apriorní.

Náš přístup

Stavíme na reálných zkušenostech – pozitivních i negativních – které jsme získali při spolupráci se správci pohledávek a advokáty i v dalších organizacích, kde jsme během své kariéry působili. Díky tomu jsme schopni využívat technologie a procesní znalosti tak, aby vedly k řešení konkrétního problému konkrétního zákazníka.

Neposuzujeme úspěšnost služby nebo dodávky velikostí, ale spokojeností zákazníka s naší prací. Respektujeme orientaci a erudici zákazníka v jeho oblasti a společně s našimi zkušenostmi tak vytváříme řešení, která jednoznačně podporují jeho klíčové obchodní aktivity.