Specifické oborové znalosti

Dobře známe specifika správy pohledávek a advokátní práce

Naše znalosti pokrývají nejen vlastní proces správy pohledávek, ale dodáváme také schopnost analyzovat jak vznikly (včetně složitých úvěrových produktů), správně počítat úročení (i tam, kde systémy bank dochází k různým výsledkům), připravit podklady k žalobě, řídit hromadné vymáhání, identifikovat kritická místa procesu, analyzovat riziko nedobytnosti a další potřebné činnosti.

Máme i potřebné znalosti práce advokátních kanceláří, ať už se jedná o obecné advokáty či specialisty na trestní právo, rodinné právo, ochranu duševního vlastnictví a další oblasti. Víme, jak advokáti počítají či nepočítají strávený čas, jak shromažďují podklady pro fakturaci, vyhledávají v dokumentech, úkolují své podřízené, komunikují se soudy, pracují se spisy atd.

Opíráme se o zkušenosti z desítky projektů pro inkasní agentury, advokátní kanceláře a další organizace, které řeší správu pohledávek. Mezi našimi zákazníky jsou i největší banky, pojišťovny, telekomunikační operátoři a dopravní podniky. Jsme ale hrdí na to, že dokážeme poskytnout prvotřídní služby i kancelářím o několika zaměstnancích.

Další informace o našich konzultačních službách najdete zde.

Případovou studii o projektu kompletní přípravy nové inkasní agentury si můžete přečíst zde.