Konference KRUK 2016 v Hradci Králové

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. pořádala dne 23. června 2016 v Hradci Králové již druhý ročník mezinárodní konference, zaměřené na problematiku inkasního trhu v České republice a v regionu střední Evropy. Zástupci společnosti a posteriori.cz se jej opět zůčastnili.

V rámci konference se bylo diskutováno o vlivu licencí udělovaných inkasním agenturám národními bankami na český a slovenský trh, o nabytých zkušenostech při mezinárodní expanzi skupiny KRUK směrem z Východu na Západ, o etice v exekučním řízení nebo o novém pohledu na motivaci ve splácení dluhů.

Konference probíhala v krásném prostředí Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové formou přednášek špičkových odborníků, panelových diskuzí k jednotlivým tématům a závěrečných praktických workshopů.