ISIR – datové nesrovnalosti

Při analýze dat poskytovaných MSp v aplikaci ISIR jsme narazili na situaci, že v události došlé z rejstříku byl stav řízení NEVYRIZENA, ačkoli byl již projlášen konkurs. Dotazem na CCA jsme se dozvěděli následující:
V aplikaci, jež je insolvenčními soudy využívána není zakázáno uživateli ukládat události do oddílů teprve poskončení oddílu předchozího. Událost B1 si tak v tomto daném případě nesla kvůli svému uložení ve fázi řízení stav NEVYRIZENA přestože zveřejněna byla až po prohlášení konkurzu.
Tento fakt byl již řešen s Ministerstvem spravedlnosti, ovšem implementace zákazu zápisu do oddílů před ukončení oddílu předchozího není požadována, přestože způsobuje neodpovídající chod stavů v řízení, zapracována je pouze informativní hláška.