Implementace systému Kyklop

V průběhu února 2019 proběhla již druhá implementace sytému Fibeus-Kyklop ve verzi 1.2 pro konsolidovaný reporting ze systémů FIBEUS-Prométheus a FIBEUS-IusTime. Systém byl plně customizován dle požadavků zákazníka a umožňuje konsolidovat data provozní i manažerská z více zdrojů. Je tak „lehčí“ alternativou k robustnímu BI typu FIBEUS-DeepSee, které vyžaduje již jistou součinnost klienta a jeho analytiků. Více informací rádi poskytneme na vyžádání.