Implementace systému Generis

V polovině listopadu 2018 proběhla implementace sytému Fibeus-Generis u jedné z nějvětších notářských kanceláří v České republice. Systém byl plně customizován dle požadavků NK a jejích klientů pro specifické potřeby zákazníka, kterým je velká česká banka.