Hermés: přeneseno 4 miliony datových zpráv

Koncem listopadu 2018 byla v systému Fibeus-Hermés přenesena čtyřmiliontá datová zpráva. Celkem je systémem obsluhováno u našich klientů cca 80 datových schránek.